Lotta Bergman

  • Senior Lecturer
  • lotta.bergman@mau.se

Associate professor in Swedish and Education

LIT Research Projects

Publications

These publications are authored or co-authored by Lotta Bergman.
Publications are gathered from Malmö University publication service (DiVA).

Title Type Issued
From “Confusion” and “Fear” to “Broadened Horizons.” Students’… article-journal 2023
Förstaårsstudenters akademiska skrivande och hur det kan utvecklas article-journal 2023
"Vad är det som gäller här?" : Förstaårsstudenters… chapter 2022
Ämneslitteracitet och inkluderande undervisning book 2022
Ämneslitteraciteter i skola och högre utbildning chapter 2022
Litteraturundervisning och interkulturella möten book 2021
Från sårbar till hållbar skrivutveckling i högra utbildning chapter 2020
Forskningscirkeln som resurs för utveckling av bibliotekariers läsfrämjande… article-journal 2019
Critical reading and ordinary reading - within and… paper-conference 2018
Läsning som passion och social praktik : Om… article-journal 2018
Supporting academic literacies : university teachers in collaboration… article-journal 2016
Aktionsforskande bibliotekarier : En rapport om läsfrämjande verksamhet book 2016
Educare 2014:4 : Childhood, Learning and Didactics book 2014
Forskningscirkeln som resurs för att utveckla lärares kunskap… paper-conference 2014
Språkutveckling, medier och demokrati chapter 2014
The Research Circle as a Resource in Challenging… article-journal 2014
Vilken väg tar den kritiska granskningen? Studenter i… paper-conference 2014
Vilken väg tar den kritiska granskningen? : Studenter… article-journal 2014
Why is a researchers’ professional life important to… paper-conference 2014
Why is researchers’ professional life important for students? paper-conference 2014
Läsningens scener chapter 2013
Theoretical underpinnings and ideals chapter 2013
Reluctant Authorities : the Author in the Classroom paper-conference 2013
Educare 2013:2 : Samhällsfrågor i skolans matematik- och… book 2013
Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet chapter 2013
Författaren i klassrummet : en pilotstudie chapter 2013
Educare 2013:1 : Artiklar book 2013
Educare 2012:1 : Artiklar book 2012
University teachers' negotiating different approaches to students' difficulties… paper-conference 2012
Educare 2011:3 : Tema: Tvåspråkig undervisning på svenska… book 2011
Forskning om barndom och ungdom i förändring vid… report 2011
Författaren i klassrummet paper-conference 2011
Textsamtal som stöd för studenters akademiska skrivande paper-conference 2011
Litteraturläsning som didaktisk utmaning - en forskningscirkel om… report 2010
Möten mellan teori och praktik. Lärares sökande efter… chapter 2010
Makt, mening, motstånd : Litteraturundervisningens dilemman och möjligheter book 2009
... gudarna och litteratur och sånt där, det… article-journal 2008
Gymnasieskolans svenskämnen : en studie av svenskundervisningen i… thesis 2007
Samtal i ett vidgat perspektiv paper-conference 2007
Kulturarvet och en vidgad kultursyn i gymnasieskolans svenskundervisning paper-conference 2005
Svenskämnet och de kulturella förändringarna chapter 2005
Identitetsutveckling och lärande. Några teoretiska utgångspunkter paper-conference 2003