News

News

To focus on the subject language contributes to a better school

  • June 24, 2020
  • LIT

The idea of this research aims to be closely connected to the classroom and to be subject-related so it can be directly used in schools. Anders Jakobsson An article about the research on using subject language in schools done by LIT was published in Dagens Nyheter (DN). Read the full article below (in Swedish).

Read more

Inbjudan till seminarieserie ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola” – en samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet

  • June 24, 2020
  • LIT

Malmös sociala och kulturella geografi – dess flerspråkiga, mångkulturella och unga befolkning samt dess stora socioekonomiska skillnader – rymmer både utmaningar och möjligheter för de som bor och verkar i Malmö, inte minst för stadens skolförvaltningar. Vi vill härmed välkomna såväl stadens som universitetets lärare och forskare att medverka i en ny seminarieserie, med målsättning […]

Read more

Welcome to our new homepage

  • June 23, 2020
  • LIT

We at LIT research just launched our new homepage. Here we aim to communicate about our research and present news and updates about our programme. It will also work as hub for our researchers to display their published works and the research projects they are involved in. We hope this site will be a great […]

Read more