Forskarutbildningskurs i ämneslitteracitet

  • September 29, 2022
  • LIT

Forskningsprogrammet LIT anordnade en ny forskarutbildningskurs höstterminen 2022 med fokus på ämneslitteracitet och hur det aktualiseras i olika skolämnen och utbildningssammanhang. Kursen vände sig till doktorander inom olika discipliner. Vi planerar nu för att kursen ska ges igen i en internationell kontext.