Forskarutbildningskurs i ämneslitteracitet

  • September 29, 2022
  • LIT

Forskningsprogrammet LIT anordnar en ny forskarutbildningskurs med fokus på ämneslitteracitet och hur det aktualiseras i olika skolämnen och utbildningssammanhang. Kursen vänder sig till doktorander inom olika discipliner och startar den 7 november 2022.

Läs mer och anmäl dig här: https://mau.se/forskning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/#accordion-104032