Robert Walldén

  • Associate Senior Lecturer
  • robert.wallden@mau.se

Associate Professor in Swedish and Didactics. My research interests include disciplinary literacies, text practices and knowledge-building interaction in second-language education. My research often builds on systemic-functional linguistics, Bernstein’s sociology of education and critical discourse analysis.

ORCID: 0000-0002-2565-8875

LIT Research Projects

Publications

These publications are authored or co-authored by Robert Walldén.
Publications are gathered from Malmö University publication service (DiVA).

Title Type Issued
Att synliggöra skönlitterära ord och uttryck med texten… book 2023
Insights into undergraduate English thesis writing supervision in… paper-conference 2023
"Think: Why? Who? How? Consequences": Shifting writing demands… paper-conference 2023
Supervisors’ feedback priorities and students’ reactions to it… speech 2023
Språkpraktik i didaktisk belysning : Slutrapport från följeforskning… report 2023
"Internet? That's an app you can download" :… article-journal 2023
Diskursöverbryggande perspektiv på återkopplande skrivsamtal i årskurs 3 article-journal 2023
How supervisors provide and students react to EAL… article-journal 2023
Graphical models for narrative texts : Reflecting and… article-journal 2023
GP Debatt : Både fysiska böcker och digitala… book 2023
Exploring children’s and adults’ joint appropriation of children’s… article-journal 2023
Diverse views on supervision : Insights from interviews… article-journal 2023
Åtta-åringar söker information med Ipads: dimensioner av läskompetens paper-conference 2022
“You know, the world is pretty unfair” :… article-journal 2022
Visuella inramningar av narrativ text : En studie… paper-conference 2022
Students navigating shifting literacy expectations in grade 6… article-journal 2022
Språkutvecklande samtal i SO : Textvalets betydelse chapter 2022
”Räknas detta också som text?” Lässtrategier i ett… article-journal 2022
Revamping Mrs. Piggle-Wiggle in Classroom Practice : Negotiating… article-journal 2022
Möjligheter till språkutveckling under branschpraktikens språklektioner : Delrapport… report 2022
Looking critically at social studies text material in… book 2022
Litteraturarbete med vuxna andraspråksinlärare : Språkliga dimensioner chapter 2022
Joining the adventures of Sally Jones : Discursive… article-journal 2022
"It can be a bit tricky" : negotiating… article-journal 2022
Going Off the Rails With Sally Jones :… article-journal 2022
Förhandling om skönlitterärt språk : En lärares diskursiva… paper-conference 2022
Focusing on content or strategies? Enactment of reading… article-journal 2022
”Det fattas jättemycket” – genreteoretiska perspektiv på vuxna… article-journal 2022
How did a focus on reading strategies shape… book 2022
Negotiating figurative language from literary texts : second-language… article-journal 2021
Wiggle through Mrs. Piggle-Wiggle : What (not) to… paper-conference 2021
Skrivpraktiker i historieämnet : Strukturerat textarbete i undervisning… article-journal 2021
Negotiating metaphors, narrative structure and linguisticstyle : Classroom… paper-conference 2021
Kommunikativa orienteringar i kunskapsbyggande interaktion : Förhandling om… article-journal 2021
”Man förstår nästan allt!” : Läsförståelsearbete med faktatexter… article-journal 2021
”Den här föräldern smörjer tant Mittiprick litegrann”– integrerat… article-journal 2021
“Can you take a wild guess?” : Using… article-journal 2021
Accepting or Challenging the Given? : Critical Perspectives… article-journal 2021
Litteracitetsförväntningar i historia : En studie av skrivpraktiker… paper-conference 2021
Bilder, texter och samtal i ett språkligt heterogent… paper-conference 2020
Communicating metaknowledge to L2 learners : A fragile… article-journal 2020
Envisioning history : Shaping literacy practices in the… article-journal 2020
Implementing genre pedagogy in content instruction : Lessons… article-journal 2020
Interconnected literacy practices : exploring classroom work with… article-journal 2020
"It was that Trolle thing" Negotiating history in… article-journal 2020
”Jag brukar söka typ på Siri” : 7-åringars… paper-conference 2020
Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk : Språk,… book 2020
Med fokus på ord, uttryck och språklig stil… article-journal 2019
Studie visar på risker med lässtrategier och genrepedagogik article-journal 2019
Scaffolding or side-tracking? : The role of knowledge… article-journal 2019
Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet : textsamtal… article-journal 2019
Implementing genre pedagogy in content instruction : lessons… paper-conference 2019
Genom genrens lins : pedagogisk kommunikation i tidigare… thesis 2019
Att lära om och genom metaforer : Litteraturarbete… article-journal 2019
Ett logiskt fokus i undervisningen? : Lärare undervisar… paper-conference 2018
Genom genrens lins : pedagogisk kommunikation i tidigare… paper-conference 2018
Assessed into form : The discourse of formative… article-journal 2017
Genrer och kunskapsområden i två klassrum paper-conference 2017
Genrer och språkliga resurser i grundskolans läromedel :… article-journal 2017
Linguistic and Playful Resources of Literacy Teaching paper-conference 2016
Undervisningens tempus : Genrer och metaspråk i grundskolans… paper-conference 2016
Alla lärare är språklärare! Recension av "Språkutvecklande SO-undervisning" review-book 2015
Skriftliga genrer i grundskolans läromedel paper-conference 2015
Stapplande steg mot ökad mångfald? article-journal 2014