Robert Walldén

  • Associate Senior Lecturer
  • robert.wallden@mau.se

Associate Professor in Swedish and Didactics. My research interests include disciplinary literacies, text practices and knowledge-building interaction in second-language education. My research often builds on systemic-functional linguistics, Bernstein’s sociology of education and critical discourse analysis.

ORCID: 0000-0002-2565-8875

LIT Research Projects

Publications

These publications are authored or co-authored by Robert Walldén.
Publications are gathered from Malmö University publication service (DiVA).

Title Type Issued
”Det fattas jättemycket” – genreteoretiska perspektiv på vuxna… article-journal 2022
”Räknas detta också som text?” Lässtrategier i ett… article-journal 2022
Focusing on content or strategies? Enactment of reading… article-journal 2022
Åtta-åringar söker information med Ipads: dimensioner av läskompetens paper-conference 2022
“You know, the world is pretty unfair” :… article-journal 2022
Visuella inramningar av narrativ text : En studie… paper-conference 2022
Språkutvecklande samtal i SO : Textvalets betydelse chapter 2022
Revamping Mrs. Piggle-Wiggle in Classroom Practice : Negotiating… article-journal 2022
Möjligheter till språkutveckling under branschpraktikens språklektioner : Delrapport… report 2022
Looking critically at social studies text material in… book 2022
Litteraturarbete med vuxna andraspråksinlärare : Språkliga dimensioner chapter 2022
Joining the adventures of Sally Jones : Discursive… article-journal 2022
"It can be a bit tricky" : negotiating… article-journal 2022
Going Off the Rails With Sally Jones :… article-journal 2022
Förhandling om skönlitterärt språk : En lärares diskursiva… paper-conference 2022
”Man förstår nästan allt!” : Läsförståelsearbete med faktatexter… article-journal 2021
Skrivpraktiker i historieämnet : Strukturerat textarbete i undervisning… article-journal 2021
Negotiating metaphors, narrative structure and linguisticstyle : Classroom… paper-conference 2021
Negotiating figurative language from literary texts : second-language… article-journal 2021
Wiggle through Mrs. Piggle-Wiggle : What (not) to… speech 2021
Litteracitetsförväntningar i historia : En studie av skrivpraktiker… paper-conference 2021
"Internet? That's an app you can download" :… article-journal 2021
”Den här föräldern smörjer tant Mittiprick litegrann”– integrerat… article-journal 2021
“Can you take a wild guess?” : Using… article-journal 2021
Accepting or Challenging the Given? : Critical Perspectives… article-journal 2021
Kommunikativa orienteringar i kunskapsbyggande interaktion : Förhandling om… article-journal 2021
"It was that Trolle thing" Negotiating history in… article-journal 2020
Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk : Språk,… book 2020
”Jag brukar söka typ på Siri” : 7-åringars… paper-conference 2020
Envisioning history : Shaping literacy practices in the… article-journal 2020
Interconnected literacy practices : exploring classroom work with… article-journal 2020
Implementing genre pedagogy in content instruction : Lessons… article-journal 2020
Communicating metaknowledge to L2 learners : A fragile… article-journal 2020
Bilder, texter och samtal i ett språkligt heterogent… paper-conference 2020
Med fokus på ord, uttryck och språklig stil… article-journal 2019
Studie visar på risker med lässtrategier och genrepedagogik article-journal 2019
Scaffolding or side-tracking? : The role of knowledge… article-journal 2019
Genom genrens lins : pedagogisk kommunikation i tidigare… thesis 2019
Implementing genre pedagogy in content instruction : lessons… paper-conference 2019
Genrekunskaper som ett led i läsförståelsearbetet : textsamtal… article-journal 2019
Att lära om och genom metaforer : Litteraturarbete… article-journal 2019
Ett logiskt fokus i undervisningen? Lärare undervisar om… paper-conference 2018
Genom genrens lins : pedagogisk kommunikation i tidigare… paper-conference 2018
Assessed into form : The discourse of formative… article-journal 2017
Genrer och kunskapsområden i två klassrum paper-conference 2017
Genrer och språkliga resurser i grundskolans läromedel :… article-journal 2017
Linguistic and Playful Resources of Literacy Teaching paper-conference 2016
Undervisningens tempus : Genrer och metaspråk i grundskolans… paper-conference 2016
Alla lärare är språklärare! Recension av "Språkutvecklande SO-undervisning" review-book 2015
Skriftliga genrer i grundskolans läromedel paper-conference 2015
Stapplande steg mot ökad mångfald? article-journal 2014