Fredrik Alvén

  • Senior Lecturer
  • fredrik.alven@mau.se

PhD in history education

Publications

These publications are authored or co-authored by Fredrik Alvén.
Publications are gathered from Malmö University publication service (DiVA).

Title Type Issued
Dansk historieundervisning i relation till svensk : Kommentarer… article-journal 2023
Historieundervisning, självförståelse och empati chapter 2023
Undervisa i historia : didaktik och metodik för… book 2023
Historical digital literacy : Social media and the… chapter 2023
Temporal orientation in Spanish and Swedish teacherstudents’ narratives… article-journal 2022
Tredje ordningens begrepp... i historieundervisningen chapter 2022
Uses of the Moor in the Historical Culture… chapter 2022
Historieämnet ska förnyas och användas varsamt article-newspaper 2022
Elever hamnar fel när de resonerar om orsaker… article-journal 2022
Digital historia för att överbrygga nationsgränser i EU book 2022
Den vetenskapliga frågan och det moraliska svaret :… article-journal 2022
Concepciones de docentes en formación suecos y españoles… article-journal 2021
Historiemedvetande och jämställdhetstankar hos svenska ungdomar article-journal 2021
Immigrant Students and the Swedish National Test in… article-journal 2021
Opening or closing Pandora´s box? : Third-order concepts… article-journal 2021
Please let it be a history test with… chapter 2021
Pojkars och flickors resultat på det nationella provet… chapter 2021
På väg mot läraryrket : en handbok för… book 2021
Vad i hela världen säger du? chapter 2021
Yttrandefriheten som lärobok article-journal 2021
Concepts for historical and geographical thinking in Sweden´s… article-journal 2020
Pojkarna, jämställdheten och framtiden article-journal 2020
Bias in teachers' assessments of students' historical narratives article-journal 2019
Var framtiden bättre förr? : temporal orientering i… article-journal 2019
Det motsägelsefulla uppdraget article-journal 2018
Skolans värdegrund begränsar historieämnet article-journal 2018
Complement or Contamination : A Study of the… article-journal 2017
Inger Enqvist, De svenska skolreformerna 1962-1985 och personerna… review-book 2017
Making democrats while developing their historical consciousness :… article-journal 2017
Tänka rätt och tycka lämpligt : historieämnet i… thesis 2017
Historical Consciousness and Historical Thinking Reflectedin Large-Scale Assessment… chapter 2015
Varför vill huvudmännen inte ha lektorer? article-journal 2013
Bedömning för lärande kräver tydlighet article-journal 2012
Det är smart att använda historia i nya… chapter 2012
Lärare - Lös det här om ni kan! article-journal 2012
Historiemedvetande på prov : En analys av elevers… thesis 2011
"Och deras skott långt fjärran eko väckt." :… article-journal 2011
Att bedöma en god berättelse chapter 2010
En stadsdel - Flera bilder article-newspaper 2003
Assimilera eller integrera? article-newspaper 2002
Med platser som utgångspunkt för integration article-journal 2000