Pia Nygård Larsson

  • Senior Lecturer
  • pia.nygard-larsson@mau.se

Associate professor in Swedish as a second language and Education, PhD in Swedish and Education, senior lecturer in Swedish as a second language. The research interests include teaching and learning from the perspectives of multilingualism, classroom discourse and disciplinary literacy in various school subjects. 

LIT Research Projects

Publications

These publications are authored or co-authored by Pia Nygård Larsson.
Publications are gathered from Malmö University publication service (DiVA).

Title Type Issued
Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning… book 2022
Transspråkande NO-klassrum : Flerspråkiga vägar till ämneslitteracitet chapter 2022
Ämneslitteraciteter i skola och högre utbildning chapter 2022
Ämneslitteracitet och inkluderande undervisning book 2022
Förhandling om skönlitterärt språk : En lärares diskursiva… paper-conference 2022
Språklärare i NO-undervisning? Ämneslitteracitet och integrerat kunskapsbyggande i… article-journal 2022
Joining the adventures of Sally Jones : Discursive… article-journal 2022
"It can be a bit tricky" : negotiating… article-journal 2022
Förord chapter 2022
Challenges and Possibilities in Multilingual Swedish Classrooms paper-conference 2021
Negotiating figurative language from literary texts : second-language… article-journal 2021
Students’ Multilingual Negotiations of Science in Third Space chapter 2021
Translanguaging as a Pedagogical Strategy for Enhancing Multilingual… chapter 2021
Translanguaging in Science Education book 2021
“Can you take a wild guess?” : Using… article-journal 2021
Bilder, texter och samtal i ett språkligt heterogent… paper-conference 2020
The continuity of learning in a translanguaging science… article-journal 2020
Meaning-Making in Science from the Perspective of Students’… article-journal 2019
Semantiska vågor i klassrumsinteraktion : Språk- och kunskapsutvecklande… book 2019
Multilingual students' use of translanguaging in science classrooms article-journal 2019
Kunskapsrelaterat skolspråk och lärares diskursiva undervisningsstrategier paper-conference 2019
Elevers samtal om en PISA-uppgift : Naturvetenskap i… article-journal 2019
Educational inclusion and social cohesion : the diversity… paper-conference 2019
Kunskapsrelaterat skolspråk - vad det är och inte… paper-conference 2018
“We’re talking about mobility” : Discourse strategies for… article-journal 2018
Development of scientific literacy : A multidisciplinary study… paper-conference 2017
Semantiska vågor : elevers diskursiva rörlighet i gruppsamtal article-journal 2017
Flerspråkighet som en resurs i NO-klassrummet article-journal 2016
Semantiska vågor i elevers samtal i NO-klassrum paper-conference 2016
Ämnesspråk och ämnesspecifika aktiviteter i skolan chapter 2016
SO-ämnenas texter och texttyper book 2015
NO-ämnenas texter och texttyper book 2015
Språkutveckling, medier och demokrati chapter 2014
Jättebästa svenskan? : Om språket i skolans ämnesundervisning paper-conference 2013
Kommunikativa kompetenser i det nya medielandskapet chapter 2013
Text, språk och lärande i naturvetenskap chapter 2013
Biologiämnets texter : Text, språk och lärande i… thesis 2011
"Jättebästa svenskan" - tillgång till ett funktionellt språk… article-journal 2011
Biologiämnets textrelationer paper-conference 2009
Hur systematisk är systematiken? : Några semiotiska resursers… chapter 2009
Texttyper, textaktiviteter och genrer : om att analysera… paper-conference 2009
Språkattityder i Sverige chapter 2002