Bodil Liljefors-Persson

  • Professor
  • bodil.liljefors@mau.se

Ph D, Professor, in History of religions with Specialization in Religion education, didactics, Cultural encounters, diversity, Citizenship Education, and Maya Culture, Religion and History. Coordinator for Sweden in WAYEB, Asociación Europea de Mayistas. Board menber of the Swedish Association of Americanists. link: www.wayeb.org

LIT Research Projects

Publications

These publications are authored or co-authored by Bodil Liljefors-Persson.
Publications are gathered from Malmö University publication service (DiVA).

Title Type Issued
Sex- och samlevnadsundervisning i svensk skola och lärarutbildning… chapter 2021
Resa i Mayalandskap : Om motstånd, varaktighet och… chapter 2020
Det mångreligiösa Malmö : Det andliga livet: andra… chapter 2020
Kunskapsområdet sexualitet och samlevnad i lärarutbildningen : En… report 2020
Det mångreligiösa Malmö : Det andliga livet: judendomen chapter 2020
Fire Symbolism in Ritual Practice and in Ritual… chapter 2019
Förord chapter 2019
Religionskunskapsämnet i fokus : utmaningar och möjligheter, Jubileumsbok book 2019
(S-)Existentiella frågor : ett angeläget kunskapsområde med relevans… chapter 2019
Ursprungsfolkens religioner : perspektiv på kontinuitet och förändring book 2018
The Position of (S-)EXistential Questions in Religious Education… chapter 2018
"Hex ohemail talci ca chhibal con Maya uinice"… chapter 2018
Citizenship Education and Sexual and Reproducttive Health and… paper-conference 2018
Förord chapter 2018
Didaktisk bildning som alternativ till PCK paper-conference 2016
Förord : Våld i Guds namn chapter 2016
K´uuiloob yetel uinicoob : om gudsuppfattningar och människosyn… chapter 2016
Religioner i Mesoamerika review-book 2016
Våld i Guds namn : politisk aktivism inom… book 2016
Ämnesdidaktiska broar book 2016
Religiös förändring : kristenheten i Sverige efter millennieskiftet book 2015
Förord : Religiös förändring - kristenheten i Sverige… chapter 2015
Cruzoob Maya : En berättelse om profeter, motstånd,… chapter 2015
Perspektiv på religionskunskap i svensk skola book 2014
Relations, Values and Sex Education : Changes and… paper-conference 2014
U Profesia Chilam Balam T ix kayom Cabal… article-journal 2014
Förord : perspektiv på religionskunskap i svensk skola chapter 2014
Religionen och kampen om själarna chapter 2013
Teaching Religion in a Changing World : negotiating… paper-conference 2013
Religion & populärkultur book 2013
Medborgerlig bildning : demokrati och inkludering för ett… book 2013
Mayakulturen och mytbildningen kring 2012 som världens undergång chapter 2013
Honour-related violence and oppression : a controversial issue… paper-conference 2013
Existentiella frågor i religionsundervisning för ett hållbart samhälle chapter 2013
Back to the future for predicting the past… article-journal 2012
Förord chapter 2012
Place, power, and prophecy : ritual space and… chapter 2012
Processes of religious change and traces of continuity… paper-conference 2012
Ritual, Places of Power and Processes of Religious… paper-conference 2012
"U Profesia Chilam Balam T ix kayom Cabal… paper-conference 2012
Samhällsorienterande undervisning med religionskunskap i fokus chapter 2011
"Ualhi Yax Imix Che tu Chumuk" : Cosmology,… chapter 2011
Teaching Religion for Future Teachers in Religious Education… paper-conference 2011
Ecology, Power and Religion in Maya Landscapes book 2011
Romanticism, exoticism och kolonialism : Om representation av… chapter 2011
Introducing Ecology, Power, and Religion in Maya Landscapes chapter 2011
Abrahams barn : inkluderande undervisning utifrån kreativt samarbete… chapter 2011
Religionsdidaktik i teori och praktik book 2011
Förord chapter 2010
Introduction to the thematic volume "Mesoamerican Rituality and… article-journal 2010
"Zi uinal, zihci kin u kaba, zihci caan… article-journal 2010
Cultural Encounters, Co-existence and Identity : Teaching Religious… chapter 2009
Förord chapter 2009
Heliga platser : pilgrimsfärder och andliga resor i… book 2009
Pilgrimsfärder, heliga platser och andlighet : om förändringsprocesser… chapter 2009
The Legacy of the Jaguar Prophet : The… chapter 2009
Platser, symboler och ritualer : Förändringsprocesser och förhandlingar… speech 2008
The Power of Religion, Ritual and Place :… speech 2008
The Children of Abraham. A Comparative Approach to… paper-conference 2008
Religion and Citizenship Education in Europe report 2008
Religionskunskap.nu book 2008
Place, Power and Prophecy : Ritual Space and… paper-conference 2008
Kolonialism, stereotyper, myter och bilder : om representation… article-journal 2008
Forskningscirklar i praktiken : elevperspektiv på undervisning och… book 2008
Forskningscirkeln på Augustenborgsskolan chapter 2008
Mångreligiösa Malmö chapter 2008
Apocalypse Now : fakta, ideologi och domedagsscenarier i… book 2007
Förord chapter 2007
Ways to Other Worlds : Shape shifting and… article-journal 2007
Introduction: Mesoamerican Medicine, Ancient and Contemporary article-journal 2006
The Jaws of the Underworld : Life, Death… book 2006
Love, Peace, and Understanding : Life-Vital Questions and… chapter 2006
Educare 2006:6 : Religionskunskap i årskurs 9 -… report 2006
Förord chapter 2006
Ekologi, makt och religion på Yucatan i ett… chapter 2006
"Con Maya uinice": The Maya and their Other… chapter 2006
Blowing in the Wind : Divination and Curing… article-journal 2006
How much is a smile? : 15-year-old Swedish… chapter 2005
Solidaritetens gränser - eller : Är ett leende… article-journal 2005
Vad är rätt och rättvist? : enligt niondeklassare article-journal 2004
Vet inte om det finns någon mening med… article-journal 2004
The Yucatec Maya Encounter with European Culture and… article-journal 2003