Vetenskapskommunikation och skolutveckling som en del av den tredje uppgiften

Vetenskapskommunikation och skolutveckling som en del av den tredje uppgiften

Publication Type:
chapter
Date Issued:
2019
Authors:
Anders Jakobsson , Eva Davidsson , Christian Abrahamsson , Charlotte Lagerholm , Johan Lind , Mimmi Malm , Karin Ollinen , Eva Pennegård , Louise Rietz , Eva Svensson
Publisher:
Malmö universitet
Language:
swe
Page:
221-237
ISBN:
978-91-7877-033-5
Abstract:

I detta kapitel fokuserar vi hur universitetens samverkan med det omgivande samhället kan bidra med ny forskning och samtidigt verka för spridning av nya forskningsresultat. I forskarskolan Communicate science in school (CSiS) deltar tio lärare i en forskarutbildning där deltagarna efter avslutad utbildning erhåller en licentiatexamen i naturvetenskapernas didaktik. Ett viktigt syfte med forskarskolan är att fortlöpande samla förvaltningschefer, rektorer och forskarstuderande för att diskutera och förstärka skolutveckling i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan på vetenskaplig grund. Det innebär att initiera samtal om hur de berörda lärarnas kunskaper ska komma kommunernas skolutveckling till godo efter avlagd examen. Gemensamt för samtliga forskarstuderande har varit att problematisera skolämnenas innehåll i relation till modern forskning i naturvetenskap och teknik men också att ta del av internationell utbildningsvetenskaplig forskning i relation till undervisningsformer och organisering av själva undervisningen.

Keywords:
Forskarskola för lärare Vetenskapskomminikation "Tredje uppgiften"