Tal om tid : nyanländas tal om tid i relation till svenska kunskapskrav i historia

Tal om tid : nyanländas tal om tid i relation till svenska kunskapskrav i historia

Publication Type:
paper-conference
Date Issued:
2014
Authors:
Cecilia Axelsson Yngvéus
Language:
swe
Abstract:

Cirka 15 000 elever anländer varje år från hela världen till den svenska skolan. Universitetslektor Cecilia Axelsson Yngvéus, projektledare på Malmö högskola för att utveckla ett nationellt kartläggningsmaterial av nyanlända elevers historiska kunskaper, diskuterar om och hur olika kulturell och social bakgrund formar ungdomars olika uppfattningar om tid och historia. Axelsson Yngvéus diskussion utmynnar i tentativa slutsatser om hur frågor om tid kan ställas till elever och hur historieundervisning för elever med olika kulturell bakgrund skulle kunna se ut.