Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling i byggsektorn : en forskningsrapport från Sveriges Byggindustrier

Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling i byggsektorn : en forskningsrapport från Sveriges Byggindustrier

Publication Type:
report
Date Issued:
2017
Authors:
Daniel Spikol , Nils Ehrenberg , Miklas Njor Nielsen , Bahtijar Vogel , Mats Persson
Publisher:
Sveriges Byggindustrier
Language:
swe
Abstract:

Syftet med rapporten är att undersöka kunskapsförsörjningen inom byggsektorn på tre nivåer, gymnasium, yrkeshögskola och universitet/högskola samt en industriell partner. Projektet genomfördes med intervjuer, workshops och enkäter styrda av en grundlig litteraturstudie som tittat på aktuell forskning inom utbildning och pedagogik. Resultaten från projektet visar att lärare och elever/studenter har digitala kompetensen, men det finns utrymme för förbättringar av lärandematerial och processer. Dessutom visar resultaten från industrin ett starkt intresse för bättre utnyttja informationsteknik för kompetensutveckling. Betänkandet pekar på att det krävs fortsatt utveckling för en förbättra utbildning inom byggbranschen.

Keywords:
Construction Knowledge management ICT in education